Посоки на изстрелване

  • I-само централно, нагоре.
  • F-едновременно, няколко изстрела, под различни ъгли, под формата на ветрило.
  • V-едновременно изстрелване на няколко изстрела, под различни ъгли, в ляво и дясно от центъра.
  • W-едновременно изстрелване на няколко изстрела, под различни ъгли в ляво, дясно и център.
  • Z-последованелно изстрелване на няколко изстрела от ляво надясно, под ъгъл.
  • S-последованелно изстрелване на няколко изстрела от ляво надясно, след което обръща посоката два пъти, под ъгъл.
  • C-последованелно изстрелване на няколко изстрела от центъра към двете страни, под ъгъл.
  • MIX-различни комбинации от предходните.