Гаранция

За всеки закупен продукт получавате 2 години гаранция, само с касовата бележка.
Тя важи единствено ако съхранявате изделието правилно. Моля, пазете неговата цялост, както и от влага, така и от източници на топлина.
При пълно или частично несработване, моля, не изхвърляйте изделието. Ще Ви възстановим пълната му стойност или ще го заменим с ново!